Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dotyczące budowy dróg gminnych KDD-5, KDD4, KDD-2.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dotyczące budowy dróg gminnych KDD-5, KDD4, KDD-2.
Print Friendly, PDF & Email

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych KDD-5, KDD4, KDD-2.