Lokalna Grupa Działania- „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania- „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Print Friendly, PDF & Email

LGD „Zielony Pierścień” przyjmuje wnioski o bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców
Naszej Gminy.

Informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”  w Kośminie od 4 listopada do 2 grudnia 2019 r. przyjmuje wnioski
o wsparcie finansowe w formie premii na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 000,00 zł  (Nabór 17/2019).

Szczegółowe informacje tu!