OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego rozbudowę cmentarza parafialnego w Nałęczowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Print Friendly, PDF & Email