Nałęczowski Klub Seniora

Nałęczowski Klub Seniora
Print Friendly, PDF & Email

 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Nałęczowskiego Klubu Seniora.

Publikujemy informację dotyczącą przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja wyjść rekreacyjno-kulturalnych dla uczestników projektu pt. „Nałęczowski Klub Seniora”.

Informacja nt. zamówienia publicznego

 

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem z wyboru ofert w ramach projektu „Nałęczowski Klub Seniora”.

Protokół z wyboru ofert

 

[Dodano: 01.09.2021 r.]

Zachęcamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty zajęć w ramach Nałęczowskiego Klubu Seniora.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej:

Dokumenty rekrutacyjne komplet

 

[Dodano: 05.08.2021 r.]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH PRJEKTU „NAŁĘCZOWSKI KLUB SENIORA”

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert (13.08)

[Dodano: 05.08.2021 r.]

PROJEKT : „Nałęczowski Klub Seniora”

PROJEKTODAWCA : Gmina Nałęczów i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Zawsze Czesławice”

w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne zawodowe

OGŁASZA NABÓR DO

KLUBU SENIORA i USŁUG ASYSTENCKICH

PROJEKT PRZEZNACZONY DLA OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA

 Dokumenty rekrutacyjne można do udziału w projekcie można składać w terminie 9-13 sierpnia 2021 r. na formularzach dostępnych poniżej:

Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie
oraz pod numerami telefonów:

+48 608 073 381

81 50 14 500, wew. 32

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego e ramach Regionalnego |Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
[Dodano: 29.04.2021 r.]
Gmina Nałęczów z dofinansowaniem na organizację Nałęczowskiego Klubu Seniora 🎉
Burmistrz Nałęczowa odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego symboliczny czek na dofinansowanie o wartości ponad 725 tys zł.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych i asystenckich osobom powyżej 60 roku życia, zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
✅Dzięki pozyskanym środkom pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Czesławicach zostaną wyposażone i dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
✅Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z zajęć artystycznych, manualnych, zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, konsultacji z psychologiem i diabetologiem, warsztatów podnoszących umiejętności (m.in: z kursu komputerowego i warsztatów kulinarnych), a także z licznych form rekreacji i odpoczynku.
✅Ważnym elementem projektu będzie objęcie osób z niepełnosprawnościami wsparciem asystenckim, w zakresie czynności dnia codziennego, niezbędnych do funkcjonowania społeczno.
Realizacja projektu potrwa do czerwca 2023 r.