„Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora”

Print Friendly, PDF & Email

Informacje o projekcie „Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora”:

  1. O Altkom Akademii: To największa w kraju, polska firma szkoleniowa, specjalizująca się  szkoleniach biznesowych oraz informatycznych. Mamy siedziby w większych polskich miastach. Nasz lubelski oddział mieści się na ul. Szeligowskiego 6. Altkom ma własną Fundację zajmującą się edukacją i prowadząca działalność charytatywną.
  2.  Partnerstwo ze Związkiem: w Gminach szkolić będziemy mieszkańców z nowoczesnych technologii. Takie szkolenia wspierane są ze środków europejskich. W naszym projekcie będą one bez kosztowe dla Gminy i całkowicie darmowe dla uczestników.
  3. Na czym polega projekt: Projekt „Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora” polega na przeprowadzeniu specjalnie przygotowanych dla osób w wieku 65+ szkoleń z nowoczesnych technologii użytecznych w codziennym życiu: np. jak korzystać z Internetu, aby skontaktować się z bliskim, jak szukać w Internecie informacji dotyczących zdrowia, jak na stronie ZUS sprawdzić informacje o emeryturze.
  4. Ważnym celem projektu jest rozwijanie współpracy i integracji w Gminie. Osoby 65+ będą miały możliwość zrobić coś dla siebie i dzięki temu lepiej poznać i lepiej funkcjonować w rzeczywistości społeczeństwa informacyjnego.
  5. I najważniejsze: Co ma Gmina z projektu:

udział w projekcie to szansa, aby w sposób nie wymagający żadnych nakładów finansowych, zarówno po stronie Gminy i osób 65+, dać możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach.

wykorzystanie lokalnej infrastruktury – domy kultury, biblioteki – do przeprowadzania szkoleń, spotkań i tzw. animacji

korzyść z projektu to zadowolony mieszkaniec Gminy. Każdy uczestnik otrzyma tablet.

zaangażowanie lokalnych gminnych aktywistów do pracy przy projekcie

korzyścią będzie też zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z usług on-line świadczonych przez urzędy, co pozwoli ograniczyć koszty obsługi.

6. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie:

Niezbędne jest zgłoszenie chęci udziału poprzez podpisanie Deklaracji udziału, stanowiącej części dokumentacji konkursowej.

Co ważne, i dlatego warto to podkreślić, Deklaracja nie stanowi żadnego zobowiązania po stronie Gminy. Nie ma żadnego dodatkowego nakładu pracy ani czasu po stronie Gminy.

Deklaracja jest potwierdzeniem dla Instytucji organizującej konkurs, że projekt jest robiony w porozumieniu z Gminami

W załączniku przesyłam Państwu Deklaracje. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani to zachęcam do podpisania jej i odesłania skanem na mój adres mailowy. Wtedy będziemy mogli ruszyć dalej z działaniami.

Jeszcze raz podkreślam, że podpisanie deklaracji nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami, jest to jedynie znak, że chcecie aby w Państwa gminie projekt został zrealizowany. Wszystkimi formalnościami zajmiemy się my, jako organizator.

Deklaracja udziału w projekcie – ALTKOM AKADEMIA

Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora