Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłosiła nabór wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Print Friendly, PDF & Email

Wsparcie na rozwój Twojej firmy

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza przedsiębiorców działających na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn na szkolenia w sprawie samodzielnego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i samodzielnego przygotowania biznesplanu.  Szkolenie odbędzie się w Biurze LGD „Zielony Pierścień” w Kośminie w dniu 6 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o szkoleniu można znaleźć tutaj: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/szkolenie-wsparcie-na-rozwoj-firmy1284

Z poważanie
Beata Antoniak

Specjalista ds. wdrażania LSR i komunikacji w ramach inicjatywy LEADER

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Biuro: Kośmin 7,  24-103 Żyrzyn

tel. 081 50 16 141

fax. 081 50 16 140

www.zielonypierscien.eu

www.facebook.com/zielonypierscien