Konkurs „Aktywna lubelska wieś”

Konkurs „Aktywna lubelska wieś”
Print Friendly, PDF & Email

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jest organizatorem konkursu „Aktywna lubelska wieś”. Celem przedsięwzięcia jest zmobilizowanie społeczności lokalnych do udziału w II turze wyborów prezydenckich. Dla gmin jest to szansa na uzyskanie dofinansowania do realizacji projektów lokalnych, jak m.in. doposażenie świetlic wiejskich, placów zabaw i skwerów. Łączna pula środków przeznaczonych na nagrody to 480 tys. zł.

Zachęcam do rozpropagowania informacji o konkursie wśród mieszkańców Państwa gmin. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej UMWL: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-aktywna-lubelska-wies/