Trwa konkurs „Ekolubelskie 2020”

Trwa konkurs „Ekolubelskie 2020”
Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy, że do 27 lipca 2020 r. można przesyłać zgłoszenia udziału do organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubliniepierwszej edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Organizator zaprasza do udziału rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu, dostępny na stronie:https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-i-edycja-konkursu-ekolubelskie-2020/