Informacja – wystąpią utrudnienia w komunikacji przy ul. Partyzantów

Informacja – wystąpią utrudnienia w komunikacji przy ul. Partyzantów
Print Friendly, PDF & Email

Niniejszym informuję, że w dniu 04.02.2020 r. rozpoczną się roboty związane z przebudową ulicy Partyzantów w Nałęczowie.

W związku z powyższym w okresie od 04.02.2020 r. do dnia zakończenia robót tj. do 30.06.2020 r. będą występowały utrudnienia
w komunikacji zarówno pieszej jak i samochodowej, szczególnie w pierwszym okresie prowadzenia prac, kiedy będzie frezowana istniejąca nawierzchnia asfaltowa i budowana będzie kanalizacja deszczowa.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności wszystkich korzystających z ulicy i chodnika.

Mieszkańcy, którzy codziennie korzystają ze swoich samochodów będą mogli w okresie wyłączenia ulicy z ruchu, pozostawić nieodpłatnie na placu po byłym PKS.