Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów
na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.,
na terenie Gminy  Nałęczów.

Powszechny Spis Rolny w 2020r. będzie przeprowadzony w terminie od 01 września 2020r.  do 30 listopada 2020r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3,
24-150 Nałęczów pod nr tel. 815014500.

  1. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani będą do wzięcia udziału
w szkoleniu kończącym się egzaminem. Egzamin jak i szkolenie realizowane będzie
za pomocą aplikacji e/m-learning. Liczba rachmistrzów przydzielonych na teren Gminy Nałęczów jest ograniczona. Spośród osób z pozytywnym wynikiem egzaminu
na rachmistrzów będą kwalifikowane osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów
o zakwalifikowaniu na rachmistrza decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie kandydatury (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1)

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do 08 lipca 2020 r.

  1. WYNAGRODZENIE RACHMISTRZA TERENOWEGO:

Wynagrodzenie ustala się jako iloczyn:

  • 37 zł. brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
  • 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych.
  1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów (w dniach pracy urzędu w godz. od 7.30 do 15.30), osobiście lub pocztą.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych