Gmina Nałęczów otrzymała wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Gmina Nałęczów otrzymała wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Print Friendly, PDF & Email
Gmina Nałęczów otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 7500,00 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wsparciem objęte zostały:
– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach w kwocie 2 500,00 zł,
– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach w kwocie 2 500,00 zł,
– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Sadurkach w kwocie 2 500,00 zł.
W ramach otrzymanego wsparcia planowany jest zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat oraz realizacja działań promujących czytelnictwo jak organizacja spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
Wartość zadania wynosi 9375,00 zł, w tym kwota wsparcia wynosi 80% wartości zadania tj. 7500,00 zł.