Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Spółdzielczej w obrębie Nałęczów-Kolonia

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Spółdzielczej w obrębie Nałęczów-Kolonia
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Spółdzielczej w obrębie Nałęczów-Kolonia.

Z projektem oraz prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać się można w dniach 12 kwietnia – 5 maja br. w sali nr 16 Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, godz. 7:30-15:30.

Został również udostępniony w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&action=details&document_id=1873915

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 12:00 w sali nr 16 Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3.

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Spółdzielczej w obrębie Nałęczów-Kolonia

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Spółdzielczej w obrębie Nałęczów-Kolonia

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Spółdzielczej w obrębie NałęczówKolonia