Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów
Print Friendly, PDF & Email

Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 na projekt pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nałęczów.

Zadanie obejmuje wymianę istniejących opraw na energooszczędne oświetlenie LED.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Nałęczów, poprawa jakości powietrza oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez gminę na zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury.

Przyznane dofinansowanie – 3 072 354,21 zł

Koszt całkowity – 4 499 877,28 zł

Koszt kwalifikowalny – 3 614 534,37 zł

 

Oszczędzanie energii – prezentacja