Akcja krwiodawstwa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Akcja krwiodawstwa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
Print Friendly, PDF & Email
Twoja krew ratuje życie! ❤
Odpowiadając na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, zachęcamy mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu gminy Nałęczów do aktywnego włączenia się w akcję honorowego oddawania krwi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
W celu potwierdzenia udziału w akcji, prosimy o kontakt do dnia 25 czerwca 2021 r. na adres: pjakobczyk@lublin.uw.gov.pl lub pod numer telefonu: (81)74 24 288