Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja

Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja
Print Friendly, PDF & Email

Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Nałęczów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie pn. „Planowanie partycypacyjne” w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja etap drugi, które odbędzie się 22 października o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie
Celem spotkania będzie zasięgnięcie opinii i sugestii mieszkańców, przedsiębiorców oraz właścicieli terenów objętych opracowaniem STUDIUM MPZP w rozpoczętym procesie planistycznym mającym na celu wypracowanie koniecznych zmian i aktualizacji w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Nałęczów.

O godz. 12.00 nastąpi rozdanie nagród w ramach drugiej edycji konkursu planistycznego „FUTURE CITY GAME”.