ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie  we współpracy z Fundacją Synergium oraz Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” realizuje dwa projekty „Pomost do zatrudnienia” i „Most do aktywnej przyszłości” skierowane do osób pełnoletnich, będących bez zatrudnienia, mieszkających na terenie gminy Nałęczów. Jeden  z projektów przeznaczony jest dla 40 kobiet, drugi zaś dla 15 mężczyzn i 25 kobiet. Projekty są realizowane od 09.2019r.

Projekty oferują uczestnikom m.in.: certyfikowane szkolenia zawodowe, które pozwolą nabyć potrzebne kwalifikacje do zdobycia satysfakcjonującej pracy, doradztwo zawodowe, które pomoże uczestnikom w znalezieniu odpowiedniej dla nich ścieżki zawodowej.

W ramach projektów zapewniamy uczestnikom m.in.: stypendium szkoleniowe, półroczny staż zawodowy z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1800zł brutto, zwrot kosztów dojazdu na staż i wyżywienie podczas zajęć.

Więcej informacji o projektach można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17A, 24-150 Nałęczów, tel. 81 501 44 81, adres e-mail:  mops@naleczow.pl

PROJEKT MOST DO ZATRUDNIENIA

MOST DO ZATRUDNIENIA

PROJEKT POMOST DO ZATRUDNIENIA