Dzień informacyjny pt. 'Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”

Dzień informacyjny pt. 'Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”
Print Friendly, PDF & Email

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska organizuje w  Lublinie dzień  informacyjny pt. 'Innovation Coach  – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I” podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa.

Podczas spotkania zaprezentują się  także przedsiębiorstwa, którym udało się skorzystać z tych środków.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania projektu Innovation Coach oraz przedstawienia oferty Programu STEP składającego się z dwóch etapów – ścieżek.

STEP I – usługa doradcza polegająca na przesłaniu wstępnej koncepcji na projekt  do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

STEP II –  usługa doradcza wykonana przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mająca na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2020r (wtorek) w Hotel Arche, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Program spotkania oraz rejestracja!