Zbiorcza informacja o petycjach

Print Friendly, PDF & Email

Zbiorcza informacja o złożonych petycjach w 2017 roku

Nałęczów, dn. 01.06.2018 r.

Realizując zapis art. 14  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195) w terminie do 30 czerwca umieszcza się informację zbiorczą o petycjach rozpatrzonych w roku ubiegłym.

Lp. Przedmiot petycji Sposób realizacji
1. w sprawie funkcjonowania oprogramowania w Urzędach i ochrony danych osobowych Realizacja petycji odrębnej poprzez publikację w całości wniosku na stronie BIP
2. Petycja- Inicjatywa – Zdrowie Najmłodszych- zmieniajmy Gminy i Samorząd Realizacja poprzez przekazanie petycji do szkół, dla których Gmina Nałęczów jest organem prowadzącym oraz publikację na stronie BIP

Andrzej Ćwiek

/-/ Burmistrz Nałęczowa