Zapraszamy na szkolenie dot. przygotowania wniosków o powierzenie grantów

Zapraszamy na szkolenie dot. przygotowania wniosków o powierzenie grantów
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych pozyskaniem środków, na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków na realizację inicjatyw polegających na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru LSR jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, pomniki, wodotryski, cenne drzewa, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenie zaplanowano w dniu 11 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli szczegółowe informacje można znaleźć tu: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/11-stycznia-szkolenie-granty-na-male-inicjatywy-lokalne