Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2019-2023

Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2019-2023. Spotkanie odbędzie się 15 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w sali klubowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, ul. Lipowa 6.

Tematyka spotkania obejmuje: zagadnienie rewitalizacji w nowym okresie programowania, uwarunkowania przestrzenne Gminy Nałęczów wynikające ze stanu istniejącego, delimitację obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Elementem spotkania będą również warsztaty partycypacyjne pozwalające zidentyfikować problemy, potrzeby oraz wizję rozwoju obszarów rewitalizacji.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Ryszard Boguszewski, Ewelina Borowiec.

Agenda spotkania

15:00-15:15 Otwarcie spotkania i powitanie uczestników przez Pana Wiesława Padrykę Burmistrza Nałęczowa
15:15-15:45 Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz aspekty prawne rewitalizacjiKorzyści płynące z realizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji
15:45-16:30 Uwarunkowania przestrzenne Gminy Nałęczów wynikające ze stanu istniejącego (sfera społeczna, sfera gospodarcza, sfera środowiskowa, sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera techniczna)Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji (metodologia wyznaczania obszarów, analiza wskaźnikowa)Dyskusja – zgłaszanie uwag i wniosków
16:30-16:45 Przerwa
16:45-17:30 World Cafe (warsztatowa metoda wypracowania pomysłów i rozwiązań) – identyfikacja problemów, potrzeb oraz wizji rozwoju obszarów rewitalizacji
17.30-17.45 Podsumowanie i zakończenie