Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w dniach 4,11,12 października 2016 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w dniach 4,11,12 października 2016 r.
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na bezpłatne szkolenie: JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? WSPARCIE Z INICJATYWY LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie m.in. samodzielnego przygotowania biznesplanu dla planowanej działalności gospodarczej, przygotowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach inicjatywy LEADER oraz rejestracji własnej firmy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 4, 11 i 12 października 2016 r. Pierwsze dwa dni mają charakter wykładowo-warsztatowy. Ostatni dzień to wizyta studyjna, podczas której uczestnicy szkolenia poznają doświadczenia 5 mikroprzedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Termin zgłoszenia na szkolenie upływa w dniu 30 września 2016 r. Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, zamieszczone na stronie http://zielonypierscien.eu/strona-glowna/jak-zalozyc-wlasna-firme-wsparcie-z-inicjatywy-leader-zapraszamy-na-sz

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Biuro: Kośmin 7,  24-103 Żyrzyn

tel. 081 50 16 141

fax. 081 50 16 140

www.zielonypierscien.eu

www.facebook.com/zielonypierscien