Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej
Print Friendly, PDF & Email
Burmistrz Nałęczowa zaprasza do udziału w dyskusji publicznej nad projektem I zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów, które odbędzie się 27 maja 2021 r. o godz. 16:30 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.
Dyskusja organizowana jest w celu przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie.
W spotkaniu wezmą udział autorzy opracowania, którzy udzielą odpowiedzi na Państwa pytania oraz wyjaśnią ewentualne wątpliwości.