Zadania z zakresu KULTURY w 2021 r. – ogłaszamy nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej

Zadania z zakresu KULTURY w 2021 r. – ogłaszamy nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

z dnia 24.03.2021 r.

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, powoływanej do przeprowadzenia w 2021 roku,

otwartego konkursu ofert na realizację zadań

z zakresu kultury, sztuki, upowszechniania dóbr kultury i tradycji

 

Informuję, że do dnia 2 kwietnia 2021 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, upowszechniania dóbr kultury i tradycji, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Nałęczowa Nr 277/2021 z dnia 10 marca 2021 r.

Zgłoszenia przedstawicieli  do komisji dokonuje się na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów, ul. Lipowa 3, pok. nr 13, w terminie do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00.

 

Burmistrz Nałęczowa

Wiesław Pardyka

Załącznik do ogłoszenia – Formularz zgłoszenia

Informacja ws. wydłużenia terminu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych