• Budowa ronda w miejscowości Nałęczów na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja, Kolejowej, Armatniej Góry i Poniatowskiego

Celem inwestycji  jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Szacowany koszt inwestycji – 2 800 000 zł

Dofinansowanie – 2 520 000 zł

  • Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie

Celem inwestycji jest poszerzenie oferty uzdrowiskowej i turystycznej miasta.

Szacowany koszt inwestycji – 1 000 000 zł

Dofinansowanie – 850 000 zł

  • Utworzenie nowych terenów zielonych na terenie miasta Nałęczów, w tym na obszarze Parku Zdrojowego

Celem inwestycji jest podwyższenie walorów estetycznych, środowiskowych oraz atrakcyjności turystycznej miasta

Szacowany koszt inwestycji – 1 000 000 zł

Dofinansowanie – 900 000 zł

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czesławice

Celem inwestycji jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków  do gruntu i wód

Szacowany koszt inwestycji -7 500 000 zł

Dofinansowanie – 6 750 000 zł

 

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cynków

Celem inwestycji jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków  do gruntu i wód

Szacowany koszt inwestycji – 4 440 000 zł

Dofinansowanie -3 996 000 zł

  • Budowa parkingu przy drodze powiatowej 2202 L – Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów

Celem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Nałęczowa

Szacowany koszt inwestycji – 520 000 zł

Dofinansowanie – 520 000 zł

  • Budowa siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nałęczowie (zadanie współfinansowane także ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład)

Celem inwestycji jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostkę dla mieszkańców

Szacowany koszt inwestycji – 5 500 000 zł

Dofinansowanie – 3 000 000 zł