Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko! – ruszył projekt, który podniesie świadomość ekologiczną nie tylko najmłodszych

Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko! – ruszył projekt, który podniesie świadomość ekologiczną nie tylko najmłodszych
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 31.03.2023 r. Gmina Nałęczów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie projektu CZYSTE ŚRODOWISKO – NAJLEPSZE UZDROWISKO, realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy na ten temat ochrony powietrza,  aktywizacja społeczności lokalnej, kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie tematyki ochrony środowiska,  przeciwdziałania emisjom, poznanie sposobów ochrony powietrza.

Realizacja projektu obejmuje organizację warsztatów edukacyjnych, ścieżki przyrodniczej, wydarzeń edukacyjnych, konkursów, spotkań oraz wskazanie działań, które każdy z mieszkańców może podjąć, by przyczynić się do ochrony środowiska, dostrzegając własną odpowiedzialność za jego stan.

Projekt jest realizowany przez Przedszkole  im. Adama Żeromskiego  w Nałęczowie.
Do zadań są włączeni  również uczniowie z innych szkół i przedszkoli  na terenie gminy.

Termin realizacji –  I półrocze 2023 r.

Koszt całkowity projektu – 48 760 zł

Dofinansowanie – 43 884 zł (90%)