• Prace remontowe Domu Ludowego w Nałęczowie

Zadanie obejmuje wymianę więźby i pokrycia dachowego, osuszenie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Szacowany koszt inwestycji – 3 500 000 zł

Dofinansowanie – 3 430 000 zł

  • Prace remontowe przy zabytkowym cmentarzu z I wojny światowej

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych mających na celu zabezpieczenie cmentarza przed degradacją

Szacowany koszt inwestycji – 150 000 zł

Dofinansowanie – 147 000 zł

  • Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa (fiumigacja) Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich fryzu i dezynsekcja gazowa (fiumigacja) oraz uzupełnienie ubytków drewnianych. Zagospodarowanie terenu wokół ochronki, w tym pielęgnacja drzewostanu

Szacowany koszt inwestycji – 500 000 zł

Dofinansowanie – 490 000 zł

  • Renowacja ołtarza głównego z obrazami „Chrzest Chrystusa w Jordanie’ oraz „Jezus Miłosierny’ w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie

Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych

niezbędnych do zachowania substancji zabytkowej ołtarza głównego z obrazami i zabezpieczenia przed degradacją spowodowaną działaniem szkodników drewna oraz czynników zewnętrznych takich jak wilgoć, zmiany temperatur.

Szacowany koszt inwestycji – 490 187 zł

Dofinansowanie – 480 287 zł

  • Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów

Zadanie obejmuje wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych drzew, wykonanie cięć sanitarnych i kształtujących korony, technicznych, zabiegi przywracające statykę drzew, nowe nasadzenia

Szacowany koszt inwestycji – 500 000 zł

Dofinansowanie – 490 000 zł

  • Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów

Zadanie obejmuje wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych drzew, wykonanie cięć sanitarnych i kształtujących korony, technicznych, zabiegi przywracające statykę drzew, nowe nasadzenia

Szacowany koszt inwestycji – 150 000 zł

Dofinansowanie – 147 000 zł