Prezentacja multimedialna CZYSTE ŚRODOWISKO – NAJLEPSZE UZDROWISKO

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Nałęczów w ramach umowy dofinansowania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zrealizowała projekt CZYSTE ŚRODOWISKO – NAJLEPSZE UZDROWISKO, objęty Programem Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy na ten temat ochrony powietrza, aktywizacja społeczności lokalnej, kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie tematyki ochrony środowiska, przeciwdziałania emisjom, poznanie sposobów ochrony powietrza.

Projekt został zrealizowany przez Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie.

Prezentacja multimedialna dotycząca projektu CZYSTE ŚRODOWISKO – NAJLEPSZE UZDROWISKO.