Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami.

Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami.
Print Friendly, PDF & Email

Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS CoV 2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID 19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Plik źródłowy: Wytyczne jak postępować z odpadami.pdf