Wsparcie na START: kolejne szkolenie!

Wsparcie na START: kolejne szkolenie!
Print Friendly, PDF & Email

Ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców, którzy chcą skorzystać ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” organizuje kolejne dwudniowe szkolenie, które odbędzie się 22 i 27 października br. w godz. 9.00 – 14.00 w Biurze LGD „Zielony Pierścień” w Kośminie (dworek Kossaków), Kośmin 7, gmina Żyrzyn.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców (osób fizycznych) z obszaru następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn, którzy:

– są osobami pełnoletnimi,

– chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– i nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wyżej wymienionych gmin w zakresie m.in. samodzielnego przygotowania biznesplanu dla planowanej działalności gospodarczej i wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach inicjatywy LEADER. W części warsztatowej uczestnicy będą pracować nad wersją roboczą biznesplanu swojej działalności i wniosku o przyznanie pomocy.

W czwartym kwartale 2020 r. LGD planuje ogłosić nabór wniosków na wsparcie finansowe dotyczące uruchomienia własnego biznesu.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są telefonicznie (81 50 16 140) lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu do 20 października 2020 r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy i adres e-mail. Dla osób, które zgłoszą się w podanym wyżej czasie, zostanie przygotowany pakiet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej.

LGD Zielony Pierścień

Pobierz pliki