Ważny komunikat dla mieszkańców sołectwa Bochotnica!

Ważny komunikat dla mieszkańców sołectwa Bochotnica!
Print Friendly, PDF & Email

W związku z rozpoczęciem robót, związanych z budową dróg gminnych KDD-2, KDD-4 i KDD-5 – zwracamy się z prośbą o usunięcie z wyznaczonego geodezyjnie terenu inwestycji elementów mogących utrudniać realizację prac.