UWAGA, PRZEDSIĘBIORCY – UPŁYWA TERMIN OPŁATY ZA KONCESJĘ ALKOHOLOWĄ

UWAGA, PRZEDSIĘBIORCY – UPŁYWA TERMIN OPŁATY ZA KONCESJĘ ALKOHOLOWĄ
Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy, że dnia 31 maja 2020 r. upływa termin dokonania opłaty (II rata) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie, wskazanym w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, można dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej wpłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty, należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Brak wpływu raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Szczegółowych informacji na temat zasad dokonywania wpłat udziela pracownik merytoryczny Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, pod numerem telefonu: 81 50 14 500, wew. 38.