Uwaga ! Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uwaga ! Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Print Friendly, PDF & Email

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie  informuje, że w dniu 12.04.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną „ nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nałęczów (cały teren) oraz za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gmin: Wąwolnica (Łąki,  Zarzeka,  Łopatki i Zgórzyńskie ) oraz Jastków (Miłocin Lubelski,  Ożarów) na okres 3 lat od dnia 20.04.2024 r. do 19.04.2027 r.

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 537 ) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy  (art.24e ust.2 przywołanej ustawy)

Wiesław Jarosiński
Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie