Uwaga na osoby podające się za pracowników socjalnych

Uwaga na osoby podające się za pracowników socjalnych
Print Friendly, PDF & Email
Szanowni Mieszkańcy,
w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w związku z informacjami na temat osób podających się za pracowników socjalnych, odwiedzających osoby starsze na terenie naszej gminy informujemy, że Gmina Nałęczów nie prowadzi terenowych akcji przydzielania zasiłków socjalnych.
Procedury związane z udzieleniem wsparcia uruchamiane są na wniosek mieszkańca, dlatego wszelkie próby pozyskania danych lub opłat pod pretekstem działań koordynowanych przez instytucje pomocy społecznej, należy traktować jako próbę wyłudzenia i zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego w Nałęczowie lub bezpośrednio na policję.
Przekażmy informację osobom starszym w swoim otoczeniu i zachowajmy ostrożność.