Gmina Nałęczów, ze względu na walory przyrodnicze i ciekawe ukształtowanie terenu jest znakomitym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej. Przez teren gminy przebiega klika tras rowerowych wyznaczonych przez organizacje rowerowe regionu. Gmina Nałęczów również opracowała trasę rowerową o nazwie Jastrzębi Szlak. Poniżej prezentujemy trasy rowerowe, które przebiegają przez miasto Nałęczów, lub tereny gminy Nałęczów: