SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA
Print Friendly, PDF & Email

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, które chcą wziąć udział w programie SZLACHETNA PACZKA mogą zgłaszać się do dnia 20 października 2019 r. do siedziby tut. Ośrodka przy ul. Spółdzielczej 17A  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 81 501 44 81), celem uzupełnienia zgłoszenia niezbędnego do złożenia w Stowarzyszeniu WIOSNA z siedzibą w Krakowie.

Decyzję o zakwalifikowaniu do programu podejmuje Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie.