Święto Niepodległości 2017

Święto Niepodległości 2017
Print Friendly, PDF & Email

Spotkaliśmy się jak zwykle 11.11.17 w Kościele Parafialnym w Nałęczowie by uczcić rocznice odzyskania niepodległości. W cza­sie mszy św. odczy­tany został apel poległych, a po mszy św. prze­nieśliśmy do spec­jal­nie przy­go­towanej niszy w ścianie pamięci urnę z ziemią z grobów pomor­dowanych w Katyniu i z cmen­tarza Orląt Lwows­kich..fot MB