Świąteczny konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Print Friendly, PDF & Email
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie serdeczne zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie na „Spot Świąteczny promujący PRODUKT POLSKI”.
Celem konkursu jest rozpowszechnianie informacji dotyczących korzyści wynikających z zakupu polskich produktów żywnościowych, w ramach kampanii „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, promowanie regionalnych produktów, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych i kulturalnych, rozpowszechnienie informacji na temat oznaczenia „PRODUKT POLSKI”.
Zgodnie z regulaminem konkursu należy wykonać pracę konkursową w formie nagrania spotu promocyjno-informacyjnego, którego treść przekazu odnosić się będzie do tradycji kulinarnych i kulturalnych Świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnych dla regionu Lubelszczyzny.
Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe, należy przekazać na nośniku danych pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ul Karłowicza 4, 20-027 Lublin, w terminie do
dnia 27.11.2020 r., w tytule wpisując: „Spot Świąteczny promujący PRODUKT POLSKI”