Liczba mieszkańców: 893 osób

Historia: Sadurki należały do dóbr bochotnickich, aż  do  XIX wieku. Księgi notują, że do poł. XIV w. miejscowość nazywała się Kierz i w większości jej ziemie porastała puszcza, łąki, lasy i gaje. W 1359 r. Kazimierz Wielki nadal wieś rycerzowi Zadurce z Mazowsza( Sadurce). Potem były własnością rodzin: Samborzeckich, Leśniowolskich, Rostworowskich, Gałęzowskich i Małachowskich (klucz nałęczowski). W końcu XIX w. (1879) Folwark Sadurki stał się własnością Władysława Zawadzkiego, następnie Wincentego Bądkowskiego, powstańca 1863 r., na koniec Stanisława Śliwińskiego, który włączył Sadurki do folwarku Antopol. Syn Zawadzkiego Bogusław zbudował tu klasycystyczny dworek. Wieś zamieszkiwała dawniej szlachta zagrodowa.

Najważniejsze informacje:

  • Główne uprawy to zboże, ziemniaki, maliny i porzeczki.
  • Na terenie wsi znajduje się Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Sadurkach, Sadurki 106, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 501 77 16, www.spsadurki.republika.pl, dyrektor: Grzegorz Filip
  • Na terenie wsi znajduje się Gimnazjum w Sadurkach, Sadurki 106, 24-150 Nałęczów 3, tel. (81) 501 77 16, dyrektor: Jolanta Rybka
  • Na terenie wsi znajduje się Filia Biblioteki
  • W sołectwie wybudowano Kaplicę pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
  • Na terenie wsi funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna
  • Na terenie wsi funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich – Dawne Koło Gospodyń Wiejskich o specjalizacji obrzędowej, znane ze spektaklu „Wicie rózgi”, zastąpiło dziś Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich prowadzone przez Mieczysławę Szymajdę. Powstało w 2013 r., skupiając 14 osób w wieku od 35 do 74 lat. Spotkania członkiń koła mają miejsce w remizie OSP. Panie specjalizują się w regionalnych kulinariach wg starych przepisów rodzinnych. Otrzymały już 10 certyfikatów od Zarządu LGD „Zielony Pierścień”, m. in. na wyroby z papierowej wikliny, np. Drzewko szczęścia oraz na produkty spożywcze: Chlebek na kijku wierzbowym, Słońce w słoiku czyli majowy miód mniszkowy, Pierożki z marchewką i pieczarką, czy chruściki ziołowe z dipem czosnkowym. Panie robią okolicznościowe stroiki i sprzedają je na świątecznych kiermaszach, organizują Dzień Seniora, współpracują  intensywnie z miejscowymi szkołami oraz innymi kołami, szczególnie z Drzewiec.
  • Sadurki posiadają wyjątkowy obiekt zabytkowy, tj. dawną Stację Kolei Nadwiślańskiej.  Na tę stację przed ponad stu laty przybywali do nałęczowskiego  Zdroju kuracjusze i stąd bryczkami dojeżdżali do Kursalu drogą obsadzoną przez miejscowego dziedzica jabłoniami. Stary dwór niedawno rozebrano a na jego miejscu powstał plac zabaw dla dzieci i miejsce na spotkania mieszkańców, miejscowe imprezy i występy artystów.
  • W Sadurkach prowadzi szlak literacki, Prusowski, od Stacji PKP do drogi dworskiej, Antopola i Nałęczowa. 
  • Sołectwo jest znakomitym miejscem na spacery z kijkami do uprawiania nordic walking i wycieczek rowerowych.

źródło: opracowano na podstawie prezentacji autorstwa Pani Wiesławy Dobrowolskiej – Łuszczyńskiej udostępnionej przez Nałęczowski Ośrodek Kultury