Rusza druga edycja konkursu planistycznego „FUTURE CITY GAME”

Rusza druga edycja konkursu planistycznego „FUTURE CITY GAME”
Print Friendly, PDF & Email

Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Nałęczów.

 

Burmistrz Nałęczowa ogłasza konkurs planistyczny (plastyczny) dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „Future City Game” w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych
w roku szkolnym 2020/2021 – od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nałęczów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów według dwóch kategorii wiekowych:

I kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,

II kategoria: klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej.

Prace konkursowe należy składać do 19 października 2021 r. do godziny 14:00

Regulamin konkursu planistycznego (konkursu plastycznego):

Regulamin konkursu planistycznego-Future City Game