Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dn. 15 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów opolskiego i puławskiego

Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dn. 15 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów opolskiego i puławskiego
Print Friendly, PDF & Email