Rozpoczynamy budowę chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie

Print Friendly, PDF & Email

Rozpoczynamy realizację zadania pod nazwą:
Budowa chodnika w ul. Kombatantów w Nałęczowie na odcinku 406 m (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kamieniak) w ramach przebudowy ul. Kombatantów
z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 12 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.
Do maja 2024 r. powstanie 414 mb chodnika oraz oświetlenie wzdłuż drogi.

Przyznane dofinansowanie to 462 334,07 zł