Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie

Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie
Print Friendly, PDF & Email
Burmistrz Nałęczowa podpisał umowy na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie.
Jak podkreślał podczas gali podpisania umów Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski – Nałęczów jest jedną z priorytetowych marek Lubelszczyzny, dlatego poprawa jakości przestrzeni publicznej uzdrowiska to inwestycja nie tylko o znaczeniu gminnym, ale i regionalnym.
Powód do radości jest podwójny, gdyż Nałęczów jako jeden z nielicznych beneficjentów wybranych do dofinansowania, otrzymał wsparcie na realizację aż dwóch komplementarnych projektów.
Całkowita wartość projektów to ponad 3 000 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na poprawę jakości przestrzeni parku oraz przywrócenie obszarowi części z jego historycznych funkcji.
W ramach działań rewitalizacyjnych planuje się m.in:
zagospodarowanie terenów zielonych parku poprzez przeprowadzenie prac przygotowawczych w obszarze nawierzchni gruntowej, wykonanie nowych nasadzeń (m.in.: zakładanie kwietników, mulczowanie, sadzenie bylin oraz odnowę runa parkowego), a także rekultywację trawników oraz gospodarkę drzewostanem,
odtworzenie budynku zadaszonej altany, tzw. “leżalni”, z możliwością adaptacji do dodatkowych usług, np. handlu pamiątkarskiego,
budowę altany na wyspie, która dzięki otwarciu na widok stawu oraz budowie schodów amfiteatralnych przystosowana będzie do organizacji koncertów plenerowych,
rewitalizację “Źródła Miłości” poprzez wykonanie robót tynkarskich, okładzin elewacyjnych, detali kamiennych, misy kamiennej oraz posadzki i schodów terenowych.
Zaplanowane prace mają zostać wykonane do końca 2021 r.

Publikujemy niektóre z wizualizacji projektowych.