Przypominamy o składaniu deklaracji dotyczącej źródła ciepła zainstalowanego w budynku

Przypominamy o składaniu deklaracji dotyczącej źródła ciepła zainstalowanego w budynku
Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel / współwłaściciel /zarządca budynku / lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym zainstalowane jest źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW, ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl ( w tym celu należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny ) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, tel. 81 50 14 500 wewn. 39, pokój 28.

Wzory deklaracji do pobrania:

Deklaracja A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja B – budynki i lokalne niemieszkalne