Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła
Print Friendly, PDF & Email
Szanowni Państwo,
przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
👉Zebranie przedmiotowych informacji, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.
👉Każdy budynek/lokal mieszkalny lub niemieszkalny, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację w terminie:
⏱12 miesięcy dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.;
⏱14 dni dla budynków, w których źródło ciepła i spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 r.
👉Deklarację można złożyć samodzielnie, za pośrednictwem strony internetowej – www.zone.gunb.gov.pl (tym celu należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny) lub osobiście – w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości.
Druki deklaracji do pobrania dostępne są na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ oraz na stronie: https://naleczow.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci…/