INFORMACJA WS. PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŻYRZYNIE

INFORMACJA WS. PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŻYRZYNIE
Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 2  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych
w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

671/4 o pow. 0,1392 ha oraz 671/5 o pow. 0,1329 ha.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się
w dniu 12 października 2020 r. w godzinach: 8.30 oraz 10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 8 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

  1. 671/4:

https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=176145

  1. 671/5:

https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=176147

oraz pod nr tel.: 81 886 11 62 – sprawy prowadzi Agnieszka Kapłon – inspektor w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.