Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny w Nałęczowie

Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny w Nałęczowie
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy mieszkańców oraz osoby korzystające z przejazdu ulicą  Ewy Szelburg-Zarembiny w Nałęczowie o możliwych utrudnieniach związanych rozpoczęciem procesu inwestycyjnego w zakresie:

Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny od km 0+008,92 do km 0+220,90 w Nałęczowie. Inwestycja polega na przebudowie jezdni, chodników i budowie nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Prace budowlane będą prowadzone w okresie od 11 października 2017r. do 30 listopada 2017r. Wykonawcą robót jest Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji w Markuszowie, tel. (81) 503-73-74.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.