Protokoły szkodowe (po przymrozkach) są już gotowe do odbioru

Print Friendly, PDF & Email

Informuję, że protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych zostały podpisane przez Wojewodę Lubelskiego i są gotowe do odbioru w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie przy ul. Lipowej 3, pok. nr 30, w godzinach pracy Urzędu – od 7.30 do 15.30.