Projekt „Powrót do aktywności” – bezpłatne kursy na prawo jazdy z kat. C,C+E, D oraz kursy gastronomiczne(kucharz,piekarz,cukiernik)

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych kursów na prawo jazdy z kat. C,C+E, D oraz z kursów gastronomicznych (kucharz,piekarz,cukiernik).  

Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego w tym do:

-osób przewidzianych do zwolnienia na podstawie umowy: o pracę, zlecenie,o dzieło, agencyjnej, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę,

lub/i

-osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu