Projekt Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej

Projekt Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej
Print Friendly, PDF & Email
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym.
Zapewniamy:
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe 1750 zł netto
– zwrot kosztów dojazdu
– pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego
– serwis kawowy
Po odbytym szkoleniu Uczestnicy biorą udział w obowiązkowym 3 miesięcznym stażu!
Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na naszej stronie:  https://elpro.lublin.pl/dofinansowania/realizowane/skuteczna-aktywizacja
Pozdrawiam serdecznie,
Joanna Sągała
Koordynator Biura Zarządu
Tel.: 698 627 255