Posiłek w szkole i w domu – moduł 3

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 27 czerwca 2023 r. Gminie Nałęczów w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków zostało udzielone wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 73 959,31 zł. Wartość całkowita zadania 97 691,35 zł.

Wsparcie przeznaczone jest na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w:

– Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach w kwocie 20 000,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym 5 000,00 zł,

-Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Sadurkach w kwocie 29 005,60 zł, przy wkładzie rzeczowym 7 257,00 zł

oraz na prace remontowo-adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego na stworzenie nowej jadalni w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w kwocie 24 953,71 zł, przy wkładzie finansowym własnym 11 475,04 zł.